La Pastaiola

Fresh pasta: egg string pasta, vegan short pasta, fresh ravioli; pasta sauces: bolognese, arrabbiata, pomodoro, pesto, cacio e prpe